Logg inn på InfoCenter

Meny

– når resultatene teller

  • Nystartet - med behov for likvide midler?
  • Etablert - med mange utestående fordringer?
  • Vil du sikre en stabil likviditet og samtidig redusere dine tap?

– fra faktura til betaling

La Kredittforvaltning håndtere fordringene dine

Komplekse rammebetingelser krever spesialkompetanse

Det er ressurskrevende å være oppdatert på alle endringene i lovverket som til en hver tid påvirker de rammebetingelsene
bedriften må forholde seg til. Kunnskap om tidsfrister og komplekse avtaleverk, korrekt saksgang og juridiske irrganger krever spesialister. Kredittforvaltning har lang erfaring i inkassobransjen og kan dele sin kompetanse med deg.

Kredittforvaltning AS
Kirketorget 5, 3616 Kongsberg
Telefon: 32 73 60 85, Fax: 32 73 60 86
E-post: info@kredittforvaltning.no

copyright© 2013 Kredittforvaltning
Design & programering: Brosjyre Consult AS