Logg inn på InfoCenter

Meny

Fakturaoppfølging

Passive kunder som ikke betaler i tide, krever aktiv og konsekvent oppfølging. Tap på utestående fordringer og tidkrevende oppryddingsarbeid er kostbart. Rutiner som reduserer kredittiden vil gi deg bedre kontroll over firmaets likviditet. Ved å overlate kreditthåndteringen til oss i Kredittforvaltning kan du konsentrert deg om det du vil og kan best - jobben din.

 

Kredittforvaltning sørger for rask og profesjonell oppfølging av dine fakturaer, slik at dine utestående fordringer blir prioritert for betaling ved forfall.

Reduser kostnader og få bedre likviditet

La Kredittforvaltning ta seg av fakturaoppfølging og purringer.
Det betyr reduserte kostnader og bedre likviditet.

Kredittforvaltning AS
Kirketorget 5, 3616 Kongsberg
Telefon: 32 73 60 85, Fax: 32 73 60 86
E-post: info@kredittforvaltning.no

copyright© 2009 Kredittforvaltning
Design & programering: Brosjyre Consult AS