Logg inn på InfoCenter

Meny

Inkasso

Antall inkassosaker øker stadig. Norske Inkassobyråers Forening anslår at gjennomsnittsdebitoren i Norge sitter med tre inkassosaker mot seg. Dette sier noe om hvor viktig det er å være ryddig og profesjonell i arbeidet med å drive inne utestående fordringer. Misligholdte krav som ikke innfris etter ordinær purring og inkassovarsel, og som ikke løses etter utenomrettslig inkasso, kan ende i rettsapparatet. Kredittforvaltning er en profesjonell samarbeidspartner i hele prosessen og har en høy løsningsgrad i inkassosaker. Det er enkelt og rimelig å overlate inkassorutinene til oss. Du kan inngå samarbeidsavtale med fast årskostnad og kun betale offentlige gebyrer i tillegg, eller bli avregnet ihht. Avtalt provisjon. Kredittopplysningstjenesten er gratis for kunder med samarbeidsavtale. Din saksbehandler i Kredittforvaltning har til en hver tid oversikt over saksgangen for dine fordringer. Vi sørger for individuell og personlig behandling overfor dine kunder samt at vi hele tiden arbeider innenfor et solid og oppdatert juridisk rammeverk

God inkassoskikk er lønnsomt

Kredittforvaltning er en profesjonell samarbeidspartner i hele prosessen og har en høy løsningsgrad i inkassosaker.

Kredittforvaltning AS
Kirketorget 5, 3616 Kongsberg
Telefon: 32 73 60 85, Fax: 32 73 60 86
E-post: info@kredittforvaltning.no

copyright© 2009 Kredittforvaltning
Design & programering: Brosjyre Consult AS

<