Logg inn på InfoCenter

Meny

Juridisk bistand

Kredittforvaltning hjelper deg med juridisk rådgivning når problemene oppstår. Vi kan bistå med profesjonell veiledning i forbindelse med ordinære inkassosaker og tvistesaker. Det kan være mange og ulike situasjoner som fører til behov for juridisk bistand når kravet er gjenstand for diskusjon. Da er det viktig å ha rask og enkel tilgang til denne ekspertisen. Vår advokat kan gi kompetent juridisk bistand ved rettslige inkassosaker. Vi har spesialkompetanse og erfaring innen inkasso og tvangsfullbyrdelse og i inndriving av alle typer omtvistede krav. Vår oppgave er å tilby en effektiv behandling av pengekrav som skyldner har innvendinger mot.

Profesjonell veiledning når problemene oppstår

For bedrifter uten egen advokat er det nyttig å ha kort vei til en kompetent forretningsadvokat.

Kredittforvaltning AS
Kirketorget 5, 3616 Kongsberg
Telefon: 32 73 60 85, Fax: 32 73 60 86
E-post: info@kredittforvaltning.no

copyright© 2009 Kredittforvaltning
Design & programering: Brosjyre Consult AS